Hej ho, na spacer by się szło! – czyli co, gdyby ktoś chciał opuścić mury druskiennickiego sanatorium?<h4><img src="https://archiwum.nastepnyprzystanek.pl/wp-content/uploads/2021/01/Kalendarz-ikona.png" style="width: 30px"> wrzesień 2019</h4>