Wypalarnia węgla drzewnego i cerkiew świętej Męczennicy Paraskewii – Łopienka<h4><img src="https://archiwum.nastepnyprzystanek.pl/wp-content/uploads/2021/01/Kalendarz-ikona.png" style="width: 30px"> lipiec 2022</h4>